{30 Dae van Dankbaarheid} Dag 6

Wees dankbaar vir jou Kerk

Kerk verskaf aanmoediging, lofprysing en die geleentheid om met ander mense skouers te skuur wat deel in geloof.  Hoe geseënd is ons nie net nie??  Wees dankbaar vir die vryheid wat ons het om in vrede die Here te loof en prys en saamekoms te hê in Sy naam.  Bid vir jou kerk se dominee, pastoor en almal wat betrokke is dat hulle met integriteit en wysheid sal lei en die naam van Jesus groot sal maak.

Lees Artikel : 5 Ways to pray for your Church

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>