{30 Dae van Dankbaarheid} Dag 4

Wees dankbaar vir die gesag wat ons het oor die vyand.

Ons lewens is baie kragtig wanneer on harte vol lofprysing is.  Een van die beste maniere om outoriteit oor die vyand te hê is om constant in ‘n gees van lofprysing te wees.  Wees ook dankbaar dat ons deur Jesus die outoriteit  het oor die vyand.  Bid dat die Here jou sal help om in ‘n gees van aanbidding te bly en so doende die aanvalle van die duiwel kan teëstaan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>