{30 Dae van Dankbaarheid} Dag 28

Wees dankbaar vir God se beskerming

Meeste van ons is al in ons leeftyd beleef dat ons nie mooi behandel is deur iemand nie, miskien van iets beskuldig wat glad nie ons skuld was ie.  Miskine het jy gevoel dat daar niemand is wat tot jou redding gekom het nie.  Die Skrif leer ons dat God ons beskermer.  Dank Hom vandag nog dat Hy vir jou baklei. Wees dankbaar vir Sy geestelike wapenrusting wat ons kan aantrek daagliks om sterk te staan teend ie vyand.

Bid en vra die Here dat hy sal aanhou om saam jou te loop jou te deurdrenk met sy liefde en beskerming daagliks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>