{30 Dae van Dankbaarheid} Dag 24

Wees dankbaar vir die Heilige Gees

As sondaaars verdien ons net die dood en verdien ons nie wat Jesus vir ons aan die kuis gedoen het nie.  Hy het nog ‘n stap verder gegaan en die Heilige Gees vir ons gestuur om sy plek te vat so dat Hy naby aan ons kan wees.  Wees dankbaar dat die Here vir jou die Trooster, Intersessor, Helper en Sterkte vir jou gee om binne in jou te kom woon.

Bid en vra vir leiding soos jy deur jou dag gaan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>