{30 Dae van Dankbaarheid} Dag 23

Wees dankbaar vir jou Lewe

Die Here is die lewe en jy gee lewe.  Hy is die lug wat ons inasem en Hy is die een wat maak dat die bloed deur ons are vloei.  Dank hom vandag vir die manier wat Hy jou geskep het.  Wees dankbaar vir Sy werk in jou lewe en eer Hom.  Prys Hom vandag vir die genade van die ewige lewe.

Bid en vra Hom om jou te help om in hierdie donker wereld Sy lig te skyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>