{30 Dae van Dankbaarheid} Dag 20

Wees dankbaar vir jou vryheid

Ons as kinders van die Here word hernu deur die Heilige Gees wat in ons werk.  Die ou persoon word neergelê.  Omdat al ons sonde op die kruis vas gespyker was moet nie ons meer ‘n slaaf wees van ons ou lewe nie en dinge wat in ons verlede gebeur het nie.  Dank die Here vir alles wat Hy vir jou gedoen het om dit moontlik te maak.  Dank Hom vir die vrede het as ‘n nasie en dat ons nie vervolg word omdat ons ons geloof uitoefen nie.

Bid en vra die Here om ons te bedek met sy bloed sodat ons kan staande bly teen die vyand.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>