{30 Dae van Dankbaarheid} Dag 2

Wees dankbaar vir vandag

Soveel van ons dag is gejaag.  So gejaag dat teen die tyd wat die dag verby is en ons kop die kussing slaan is dit netweer nog ‘n dag wat verby is in ‘n oogwink.  Dank die Here vir die geskenk van vandag, want Hy het vandag gemaak, so kom ons wees bly!  Sê dankie vir elke minuut wat ons inasem.

Bid en vra die Here om aan jou te openbaar wat jou tyd steel. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>