{30 Dae van Dankbaarheid} Dag 18

Wees dankbaar vir die Bybel

Ons is so bevooreg om vrylike toegang te hê tot die Bybel.  Dat ons daagliks dit lees en die lewegewende krag van God kan onsluit.  Dit is ‘n gids wat ons vir ons daaglikse lewens kan gebruik.

Dit kan ook gebruik word as die maatstaf waarteen ons ons lewens kan meet.  Dit is baie meer as net ‘n boek – DIT IS LEWE!

Dank die Here vir hierdie wonderlik voorreg dat ons daagliks sy woord kan oopmaak sonder enige vervolging.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>