{30 Dae van Dankbaarheid} Dag 12

Wees dankbaar gebed.

Wat ‘n voorreg!  Ons kan oor enige iets bid; ons verwagtinge, drome, ideale, bekommernisse, vrese, laste en hartseer.  Gebed is so belangrik dat Romeiene ons leer dat die Heilige Gees ons intersessor is en namens ons bid wanneer ons nie seker is wat om te bid nie.  Dank God dat Hy sy oor na jou toe draai wanneer jy met Hom praat.  Sê dankie dat hy altyd daar is vir jou, elke minuut elke sekonde – hy is altyd reg om met jou te praat.  Bid dat gebed ‘n groter deel van jou lewe raak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>