{30 Dae van Dankbaarheid} Dag 1

Wees dankbaar vir jou redding deur Jesus Christus.

Wie anders sal hul seun opgee vir my of jou?  Dank God dat niks dit van jou af kan weg vat nie. Dank die Here dat jy gered is van die dood.  Dank Hom dat niks jou van God se liefde af kan skei nie. Bid en vra dat Hy jou sal ‘boldness’ gee om jou storie te vertel sodat niemand verlore sal gaan nie maar wel kans het na die ewige lewe.

Kan jy nog onthou wanneer jy jou hart en lewe vir die Here gegee het?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>